Vít Mádr - prezentace
home - novinky - curriculum vitae - arty - postery - taky krajina - krajina - barvy - dokumentární fotografie  - transformace
reklamní fotostudio - kulinářská fotobanka - facebook - kontakt
fotografie z výstav
 
Curriculum Vitae
 

Vít Mádr:

Narodil se v roce 1959 v Brně.

Absolvoval základní i nástavbové studium na Institutu výtvarné fotografie (dnes Institut tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě) a studoval malířské techniky u prof. Petra Skácela na Lidové konzervatoři v Brně. Absolvoval Elektrotechnickou fakultu vysokého učení technického v Brně.


Původně se zabýval především malbou. Vznikaly převážně olejomalby s městskou tematikou. Často se v jeho obrazech objevovaly prvky personifikace.


Již delší dobu pracuje autor na Artech – kolážích ručně (nyní počítačově) kolorovaných fotografií, kde každá dílčí fotografie vytváří samostatnou plochu a výsledná kompozice pak celek vyjadřující opakování opakovatelného. Postupně autor přepnul na Arty 2.0, kde jim dává jinou formu – jednotlivé dílčí fotografie překrývá expresívní olejomalbou. Tyto práce nazývá Stopy.


Na soubor Arty a Stopy navazuje nejnovější projekt Cesta je cíl, více nazýván jako ZajatApp – zajatý aplikacemi. Zde autor využívá výstupů z aplikací mobilních telefonů či počítačů. Ty dále komponuje do koláží. Jde o odraz současného světa a životního stylu.


Ve fotografii své první vážnější práce začal nazývat Transformace. Dokumentární fotografii zde již při jejím vzniku přetvářel (především dlouhými expozičními časy a záměrným pohybem fotoaparátu) a tím se snažil dát fotografii jiný obsah.


Dokumentární fotografii se věnuje průběžně. Kromě tematických cyklů (Fotím, fotíš, fotíme, Sametová revoluce 1989, Nalezená zátiší, …) dokumentuje prostředí kolem svých cest. Zde mu nejde o zvěčnění děje na konkrétním místě či o místo samé, ale o zajímavá kompoziční a dějová ztvárnění, které daná lokalita nabízí. Ta pak již tvoří pouze (často anonymní) kulisu.


V rámci fotografování se v posledních letech zabývá souborem Taky krajina. Jde o soubor krajinných detailů míst, která jsou pro mnohé pozorovatele nezajímavá a nehezká. Autor se snaží právě na takových místech nalézat krásné a zajímavé pohledy a tím je zpřístupnit divákům.


Další tvorba se nazývá Barvy. Soubor s názvem Barvy je čistě fotografickou tvorbou bez dalších zásahů. V podstatě se jedná o fotografické zachycení vzájemné interakce různých tekutin. Soubor Barvy vyšel mimo jiné tiskem jako autorský kalendář pro rok 2008.


Průběžně se také zabývá komponováním a fotografováním aranžovaných zátiší. Sem patří nejnovější soubory Tichý svět a Svět náš vezdejší.


Práce Víta Mádra jsou zastoupeny v Moravské galerii v Brně a v četných soukromých i firemních sbírkách.


Autor žije a pracuje v Brně.

Živí se od roku 1998 jako fotograf převážně reklamní tvorbou. V reklamním fotoateliéru se věnuje autorské i reklamní a výtvarné fotografii – specializuje se na produktovou, kulinářskou, portrétní fotografii a na fotografii architektury.

Autor působí také jako od roku 2004 fotografický lektor.

 

fotografie z výstav

Samostatné výstavy:


1984: Brno – Klub Satelit – obrazy, olejomalby

1987: Brno – Klub mládeže Brno I. - obrazy, olejomalby

         Brno – Výstavní síň KS Brno – obrazy, olejomalby

         Brno – Klub Topas – fotografie – Transformace – Inspirace - Portréty

1989: Písek – Galerie Mistral - fotografie

1990: Kroměříž – Kulturní dům – obrazy, olejomalby

         Brno – Klub Křenová – obrazy, olejomalby

1997: Brno – Hvězdárna a planetárium – Arty

1998: Hradec Králové – Informační centrum – Arty

         Brno – Galerie AB antikvariát – fotografie – Barvy

         Znojmo – Galerie Žlutá ponorka – Arty

         Moravská Třebová – Galerie umělecké fotografie – Arty

         Praha – Galerie Cybeteria – Arty a Barvy

1999: Třebíč – Galerie Malovaný dům – Arty

         Brno – Moravská galerie – Arty

         Praha – Galerie Radost FX – Barvy

         Hradec Králové – Informační centrum - Barvy

         Kolín – Malá galerie – Arty

         Poděbrady – Čajovna Setkání – Barvy

2000: Brno – Hvězdárna a planetárium – Barvy

2001: Brno – restaurace Bohéma – Barvy

2002: Hustopeče – Galerie U Synků – Arty

         Brno – Husovický dvorek – Arty

         Leipzig (Německo) – Nikolai-Eick Galerie – Barvy

2003: Brno - Galerie Fides – Arty

         Brno – Galerie Foma – Barvy

2007: Brno – Galerie Za vraty – Arty - Stopy

2009: Brno – ArtWallGallery – fotografie (Sametová revoluce)

2011: Brno – SixtyStoneSpace – kulinářské fotografie

2012: Brno – Galerie BlueGym – kulinářské fotografie

         Brno – Chrám Spasitele – Taky krajina- fotografie + Arty - Stopy

2012 – 2015 – prostory firmy COWO – Arty - Stopy

2014: Galerie Dobrá zastávka – Taky krajina – fotografie

2016: Brno – Galerie Domova důstojného stáří – Arty – Stopy

2017: Praha – Galerie Del Artista – Tichý svět – fotografie

         Praha – hotel Dolce Vita – Tichý svět – fotografie

         Brno – Káznice na Cejlu – Doteky – fotografie

2018: Brno – galerie KS Omega – Doteky – fotografie

         Pavlov – Galerie U Venuše – Tichý svět – fotografie

Společné výstavy:

1987: Brno – Galerie Stará radnice – Trienále 14/35 – obrazy, olejomalby

1988: Praha – galerie MF, Karlova ul. - obrazy, olejomalby

1990: Lorient a Reims (Francie) – společně s R. Chatrným a J. Sedláčkem – fotografie

1999: Brno, galerie Husa na provázku, Vize 2000 - Arty

2003: Galerie Pfarr Stadt, Spannberg (Rakousko) - Arty

2004: Dolní Kounice – výstava TT klubu, Arty

2010: Praha – Výběr II. - výstava Asociace fotografů – fotografie

2011: Klenová - Výběr II. - výstava Asociace fotografů – fotografie

2012: Praha – Salon DOX – Arty – Stopy

2015 a 2016: Praha a další města – Detail - výstava Asociace fotografů – fotografie

2017: Zlín Městské divadlo Zlín – sdružení Trinitas – ZajatApp – Cesty

         Olomouc – Katedrála Sv. Václava – sdružení Trinitas – ZajatApp – Cesty

2018: Bratislava -– sdružení Trinitas – ZajatApp – Cesty


 

fotografie z výstav

NAVRCHOLU.cz